About Ben Xua
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam
 • suutam

Thế là Đêm Giáng Sinh 24/12/2014 được tổ chức tại KDL Bến Xưa đã thành công tốt đẹp, nhờ sự ủng hộ hết mình của các đại Gia đình chúng ta và Thực Khách gần xa vẫn luôn sát cánh theo cùng ủng hộ Bến Xưa trong suốt thời gian qua. Và đây là một số hình ảnh ad ghi lại trong đêm Giáng Sinh, muốn chia sẻ với các Bạn chưa có thời gian để sắp xếp đến tham gia Đêm Noel tại Bến Xưa. Cả nhà mình cùng xem điểm danh qua có hình mình trong đó không nhé.

address